Mintalah Pertolongan kepada Allah (pixabay)
FacebookTwitterEmailGmailWhatsApp

KomitmenMintalah pertolongan hanya kepada Allah, jangan yang lain, apa lagi pertolongan dari setan bukannya membatu kepada kebaikan, justru sebaliknya pasti menyesatkan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada-Nya” [HR. at-Tirmidzi dan Ahmad]

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada sembahan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).” (QS. an-Naml:62)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Aku memberikan nasihat kepadamu, wahai Mu’adz. Janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung shalat bacaan doa: ALLOOHUMMA A’INNII ‘ALAA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA HUSNI ‘IBAADATIK (Ya Allah, tolonglah aku dalam berdzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepada-Mu).”) (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Hasyr: 18-19)

Baca juga :   Begini Perjalanan Hidup Pengidola Pramoedya Ananta Toer

Hadits qudsi Allah berfirman, “Aku itu ada pada persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku akan menyebutnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam sebuah jamaah, Aku akan menyebutnya di dalam jamaah yang lebih baik dari mereka.” (Muttafaq ‘alaih) Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan nama) Allah dengan berdzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (Al-Ahzab : 41-42).

Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian mendengki. Dan janganlah kalian saling membelakangi (memboikot). Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara..” (HR. Muslim)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”  (An Nahl:90).

Hadits: Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam dahulu bila melihat suatu perkara dunia yang membuatnya takjub, baik di momen yang paling membahagiakan maupun di momen yang paling menyusahkan, beliau mengatakan:

Baca juga :   Sholat Tiang Agama, Hukumnya Wajib Dilakukan

لبيك إن العيش عيش الآخرة

Labbaik, innal ‘aisya ‘aisyul akhirah

“Aku penuhi panggilanmu ya Allah, sungguh kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akherat” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal”. (QS. Gafir:39).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Jagalah kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkannya, maka dengan (berucap) kata-kata yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al–Mulk: 12).